Bloggen er avsluttet: Takk for alle gode bidrag!

Arbeidet med Kommunal- og moderniseringsdepartementets «kokebok» er nå avsluttet. Det har blitt til inspirasjonsheftet «Veier til samarbeid – sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor».

Fortsett å lese "Bloggen er avsluttet: Takk for alle gode bidrag!"

Prototypen

Vi har laget en prototype, kall det gjerne en testversjon, av kokebok om samarbeid mellom offentlige virksomheter og sosiale entreprenører. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger, både kommentarer, kritikk og forslag!

Fortsett å lese "Prototypen"

Hva særpreger sosialt entreprenørskap?

Sosiale entreprenører gir ofte viktige bidrag for å løse samfunnsutfordringene i landet vårt. Men hvordan forklarer vi hva sosialt entreprenørskap er til personer som ikke har hørt om det før?

Fortsett å lese "Hva særpreger sosialt entreprenørskap?"

Eksemplene strømmer inn

Tusen takk til alle som har meldt inn eksempler på lærerike samarbeid mellom sosiale entreprenører og kommuner/statlige virksomheter! Neste skritt er å skrive litt mer utfyllende informasjon innen neste torsdag. Redegjør for og grei ut om, som det heter på skolen.

Fortsett å lese "Eksemplene strømmer inn"

Er du sosial entreprenør og har et lærerikt eksempel på samarbeid med det offentlige du vil dele?

Kokeboka skal inneholde eksempler på samarbeid mellom sosiale entreprenører og kommuner/statlige virksomheter. Nå inviterer vi alle sosiale entreprenører i vårt langstrakte land: Har du et eksempel på et vellykket/godt samarbeid med en kommune/statlig virksomhet, vil vi gjerne løfte det fram!

Fortsett å lese "Er du sosial entreprenør og har et lærerikt eksempel på samarbeid med det offentlige du vil dele?"

Skisse til en disposisjon

Kjære alle,

takk for sist, og velkommen tilbake fra sommerferie, alle som har hatt ferie!

Vi har laget et forslag til disposisjon for kokeboka. Vi ser for oss tre ulike typer tekster:

1) FAKTA

 • Forord
 • Innledning: Hvorfor en kokebok?
 • Rettet mot kommuner:
  • Særtrekk ved sosialt entreprenørskap
  • Hvor finner vi sosiale entreprenører i dag
 • Rettet mot sosiale entreprenører:
  • Hva er viktig å kjenne til i dialogen/samarbeidet med kommuner og statlige virksomheter?
  • Særtrekk, hvordan organiserer de seg, hvordan foregår beslutningene osv. Hvordan ser denne verden ut beskrevet fra en sosial entreprenørs ståsted?
 • Hva bør man kjenne til om anskaffelsesregelverket
 • Myter om anskaffelser

2) INSPIRASJON

a) Gode eksempler og erfaringer fra kommune-Norge. Mulige spørsmål:

 • Hvordan kom kontakten i gang?
 • Ble samarbeidet formalisert i en avtale? Har dere spesielle erfaringer fra utarbeidelsen av avtalen (kan avtalen ligge ved kokeboka?)
 • Når bør jeg åpne for dialog med også andre mulige leverandører?
 • Hvordan var dette arbeidet forankret hos ledelsen? Hos medarbeiderne i kommunen? Ble brukerne/innbyggerne involvert?
 • Er det noe kommunen ville gjort annerledes i sin kontakt med sosiale entreprenører?

b) Gode eksempler og erfaringer fra sosiale entreprenører.

3) OPPSKRIFTER

Leseren skal kunne finne noe som ligner sin egen situasjon, og lese relevante fakta og erfaringer om hvordan gå fram videre.

 1. En kommune som har fått en henvendelse fra en sosialentreprenør om en utfordring. Vurderer å gå videre med dette. Hvordan går jeg fram i tråd med anskaffelsesregelverket?
  1. Står jeg fritt til å prate med sosiale entreprenører i forkant av en mulig anskaffelse?
  2. Når bør jeg stoppe denne praten, og heller åpne for andre leverandører?
 2. Jeg ønsker å få løst en utfordring, og kan sosiale entreprenører hjelpe meg med dette. Hvordan tar jeg kontakt?
 3. Jeg har hatt et mindre forprosjekt med en sosial entreprenør, som jeg vurderer å skalere opp. Hvordan går jeg fram? (Anskaffelse, involvering av ansatte, forankring i ledelse, etc.)
 4. Hvor kan jeg hente støtte/informasjon?

Ser dette fornuftig ut?

(Hvis du ikke ser et kommentarfelt under denne teksten, er det fordi du er på forsiden på bloggen. Trykk på lenken til denne bloggposten, så kommer du til kommentarfeltet.)

Oppsummering fra dialogsamlingen

Ordstyrer og fasilitator, Marte Sootholtet, har oppsummert alt som ble skrevet på ark, lapper og datamaskiner underveis i dialogsamlingen den 14. juni.

Er det noe som er med i oppsummeringen, som du synes er spesielt viktig? Eller er det noe du savner fra oppsummeringen?

Last ned oppsummeringen fra dialogsamlingen.

Kort video fra dialogsamlingen

Vi har laget en liten oppsummeringsvideo med noen korte betraktninger og kommentarer fra noen av de som deltok på dialogsamlingen med statsråden. Ta en titt, og del gjerne med andre:

Glimt fra dialogsamlingen

Bilder fra dagens dialogsamling på Sentralen i Oslo. Tusen takk til alle som deltok, for alle forslag, kommentarer og innspill. Følg arbeidet fremover her på bloggen.

Du kan også se opptak fra dagens samling på regjeringen.no.

Dialogsamling om nye samarbeid for fremtidens løsninger

Følg med på innleggene på dagens dialogsamling på regjeringen.no, eller akkurat her.

Programmet begynner klokka 0900, og innleggene som strømmes varer rundt en halvtime. Resten av arrangementet er dialog ved bordene: Programmet for dagens dialogsamling på Sentralen

Deltakerne har også fått tilsendt en «Føroppgave», som forklarer litt mer av målsetningen med samlingen.

Nett-tvSosialt entreprenørskap og offentlig sektor

Se sendingen her

Se sendingen her