Eksemplene strømmer inn

Tusen takk til alle som har meldt inn eksempler på lærerike samarbeid mellom sosiale entreprenører og kommuner/statlige virksomheter! Neste skritt er å skrive litt mer utfyllende informasjon innen neste torsdag. Redegjør for og grei ut om, som det heter på skolen.

Det enkleste er kanskje at dere bare kommenterer deres egen kommentar med mer utfyllende tekst? Det går også helt fint å skrive en ny kommentar til forrige bloggpost, eller legger inn en kommentar på denne. Det er til og med lov å skrive litt nå, og litt senere!

Det viktigste er at dere skriver til oss, så klipper og limer vi det som trengs.

Ta gjerne utgangspunkt i de veiledende spørsmålene fra den forrige bloggposten, og skriv rundt én side om det generelle, kall det gjerne det allmenne, i deres prosjekt, det dere kan ha til felles med andre, og andre, som ikke har kommet like langt som dere, kan lære av. Skriv gjerne om ting som ikke fungerte så godt, hvis dere er komfortable med det, og dere tror det er noe andre kan lære av.

Vi er ute etter eksempler som forklarer og illustrerer prosesser, utfordringer, løsninger og situasjoner andre kan komme til å komme opp i.

(Hvis du har et supert eksempel, men ikke fikk sagt i fra før 15. september, så er dere hjertelig velkomne til å bli med likevel, og gå rett på punkt to og skrive litt mer utfyllende innen 21. september).

God helg!

3 kommentarer til “Eksemplene strømmer inn

 1. KREM og NAV Nordstrand – metode og modellutvikling for helhetlige og samtidige tjenester til unge og barnefamilier.

  Det handler om å SAMSKAPE bedre løsninger for familiene. Og i til nå to år har Nav Nordstrand og KREM vært partnere med dette som metode og mål.
  – For oss har innovasjon blitt en naturlig del av måten vi tenker og jobber på. Siden samfunn, kultur, politiske og organisatoriske forhold, og også brukernes behov, er i kontinuerlig endring, må vi være i en kontinuerlig utviklingsprosess, sier Ann Kristin Tveøy, leder i NAV i bydel Nordstrand, Oslo kommune. Under hennes ledelse har NAV på Nordstrand blitt spesielt opptatt av å kontinuerlig utvikling.

  Hun fortsetter. – Tilnærmingen til utvikling av moderne metoder og modeller i vår sektor må være løsningsfokusert og handlingsorientert, basert på brukernes faktiske behov, og inkludere deltakelse fra både brukere og fagfolk. Vi lærer og utvikler gjennom praksis, og medarbeidernes økende entusiasme, tilstedeværelse og økt kompetanse bygger kultur og nye strukturer.

  Begynn i det små! Oppstarten av et samarbeid tar ofte form av en dialog rundt konkrete utfordringer løftet frem fra de ansatte og der den sosiale entreprenøren bidrar med innspill til løsningsforslag. Denne arbeidsformen baserer seg på tillit og en grunnleggende respekt for erfaringene og kunnskapen til de ulike partene. Det er en effektiv arbeidsform der man får gjort mye på kort tid. Dette er også god personalledelse, det forutsetter at man som leder tar de ansattes faglighet på alvor og aktivt involverer dem i et utviklingsarbeid. Det er krevende men gir gode resultater – det er gøy å lede et slikt miljø! Vi kunne løst utfordringene våre ved å ansette fagfolk som prosjektledere eller utviklingskonsulenter. Men samarbeidet med utviklingspartneren og sosialentreprenøren KREM tilfører noe annet, og noe mer. Samarbeidet med KREM hjelper oss å effektivisere og forenkle våre utviklings- og omstillingsprosesser sammen, side ved side. De kjenner våre utfordringer og våre ansatte. Samtidig bidrar de til organisatorisk og faglig utvikling, ved siden av den pågående praktiske bistanden i vår hektiske og ofte utfordrende arbeidshverdag. Vi bruker samarbeidet som et ledd i et større utviklingsarbeid, en prosessorientert utvikling der sosialentreprenøren bidrar med ny kunnskap og erfaring. De ansatte i virksomheten gjør jobben, ofte i perioder sammen med entreprenøren, slik utvikler vi kontinuerlig de tjenestene vi leverer våre familier og utvikler vår egen organisasjon samtidig.

  KREM bringer inn erfaringer og løsninger som er annerledes og nye for oss, på bakgrunn av deres varierte/mangefasetterte erfaring og tverrfaglig kompetanse. For oss betyr dette tilgang til relevante ressurser og nettverk, kunnskap om vellykket innovasjon fra andre områder og bransjer, og en bredere inngang til innovasjon og utvikling. Siden vi leverer brukerrettede tjenester, må utvikling være en kontinuerlig prosess, der vi alltid er på jakt etter bedre og mer effektive løsninger.

  Fra et ledelsesperspektiv, er det spesielt verdifullt å arbeide side ved side med en kvalifisert partner når nye metoder og modeller blir diskutert, testet, evaluert og formet. Det profesjonelle samspillet vi har med KREM er også kostnadseffektivt, og gir meg mer tid å bruke på drift og utvikling av våre menneskelige ressurser, runder Tveøy av.

  http://www.krem-norge.no/bydel-nordstrandslevekarssatsing-lavterskel-familiehjelp/

 2. Veldig ofte er det eksperter som skal hjelpe de som trenger en form for hjelp.
  Ofte blir hjelpen formet på «hjelpernes» premisser.
  Rapp et et elektronisk hjelpemiddel som har tatt utgangspunkt i behov som er kommet av, og fra, bruker siden. Og videreutvikles med hjelp av forskning, komune og teknisk ekspertise.
  Recovery Kompetanse as eies av og styres av mennesker med rus bakgrunn.
  Derfor har vi førstehånds kunnskap om hvilken hjelp vi trenger for å kunne forbli rusfri.
  Vi vant en konkurranse om velferdsteknologi som Lyse konsernet avholdt med en app som raskt kan sette en rusavhengig som trenger hjelp, eller bare noen å prate med.
  Ideen er rett å slett at med å trykke på en app kommer man i kontakt med tidligere valgte mennesker i ett nettverk. Mennesker man kjenner og stoler på.
  Som samarbeidspartnere ble det Lyse, KORFOR (kompetansesenter for rusmiddelforskning I Helse Vest) og Klepp kommune. Klepp er søker av midler fra fylkesmannen og er prosjekteier og administrativt ansvarlig.
  Dette samarbeidet gir mulighet til å utvikle et produkt som kan være med å hindre tilbakefall i rus og i værste fall død.
  Recovery Kompetanse er ansvarlig for fremdriften i selve prosjektet.
  Alle parter føler at prosjektets fremdrift gir en betydelig kompetanseheving rundt et område som trenger spesielt fokus, rehabilitering og ettervern for rusavhengige.
  Vi har videre planer om Rapp2 og Rapp3, men det er en annen historie.

 3. Har tatt utgangspunkt i de veiledende spørsmål! Håper denne forklaring gir et godt bilde av hva vi gjør. =)

  Vårt engasjement innen sosialt entreprenørskap kommer i grunn fra rekruttering. Vår bransje, Hotell&Restaurant, er en bransje der du ikke trenger annet enn en bra innstilling til jobb, for å komme deg inn. Vi vet at det er mange der ute som står utenfor arbeidslivet som har det som kreves for å utvikle sig innen vår bransje, og det er derfor en paradoks at ALLE restauranter og hoteller sliter med rekruttering. Gjennom å skape en arena der vi i samarbeid med det offentlige kunne få møte mennesker som står utenfor arbeidslivet, kunne vi med vår bakgrunn legge til rette en utdanning som er 100% relevant for de stillinger i bransjen som er tilgjengelige 24/7.
  På grunn av vår bakgrunn innen restaurant ble vi kontaktet for å drifte et nytt prosjekt på Grünerløkka som skal starte i 2017. Her er tanken at unge som står utenfor systemet skal jobbe i en restaurantdrift og gjennom det kommer sig inn arbeidsmarkedet. Et prosjekt vi har veldig stor tro på! I samband med dette fant vi veien inn til Laget(quo vadis) på Schous Plass og kjøkkenet der de driver med voksenopplæring. Dette kjøkken var som lagd for den arena vi hadde gått å drømt om å skape. Vi tok tak i ting direkte og presenterte våre visjoner for de på skolen, og de har fra første sekund elsket idéen. Fra idé og presentasjon frem til der vi er idag, 6 måneder senere, har vi lært mye om hvordan det er å jobbe med det offentlige. Prosjektet er komplisert siden det er et samarbeid mellom næringsliv og kommunen, og vi har brukt mye tid på å se hvordan vi kan gjøre det sånn at det er balanse i samarbeidet. Her har utfordringen vært å definere verdier skulle jeg ville si. Hva er verdien i at noen får et jobb etc etc? Etter rundt 5 måneder med mange møter med ansvarlige for skolen er vi nå klare for å kjøre i gang 1. Oktober. Ting har tatt mye mye mer tid her sammenlignet med de andre prosjektene vi driver med. Vi er vant ved å snakke direkte med de som tar beslutt og man jobber litt i «tåke» når man ikke riktig vet hva som sies lenger opp på stigen…Når det er sagt har de personer vi har hatt kontakt med vært 100% positive og de har alle virkelig gjort alt de har kunnet for å få det til. Vi tror at en viktig suksessfaktor for at vi nå skal starte opp er at vi har hatt en ydmyk innstilling hele veien. Vi har vært bestemt i noen få spørsmål som vi brukt som rammeverk for samarbeidet, og utover det har vi lyttet mye til hvordan skolen fungerer idag og hva de ansatte der mener om våre idéer.
  Vi har egentlig ikke hatt så mange hindringer i vårt arbeid. Den eneste hindringen har egentlig vært vår egen kompetanse innen voksenopplæring.
  Fra første sekund har vi blitt tatt imot med åpne armer og positivitet. Det vi har lært er at om vi har en god idé så finnes det absolutt en mulighet for å nå langt med det offentlige. Vi ser frem mot å se hvilke ringvirkningene av det arbeid vi nå skal gjøre blir.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *