Det ferdige heftet er lagt ut på www.regjeringen.no/sosentoff.

Vi takker alle som har bidratt med gode innspill på bloggen (juni 2016 – februar 2017). Alle innleggene vil fortsatt være tilgjengelige, selv om bloggen nå er avsluttet.