Følg med på innleggene på dagens dialogsamling på regjeringen.no, eller akkurat her.

Programmet begynner klokka 0900, og innleggene som strømmes varer rundt en halvtime. Resten av arrangementet er dialog ved bordene: Programmet for dagens dialogsamling på Sentralen

Deltakerne har også fått tilsendt en «Føroppgave», som forklarer litt mer av målsetningen med samlingen.