Det enkleste er kanskje at dere bare kommenterer deres egen kommentar med mer utfyllende tekst? Det går også helt fint å skrive en ny kommentar til forrige bloggpost, eller legger inn en kommentar på denne. Det er til og med lov å skrive litt nå, og litt senere!

Det viktigste er at dere skriver til oss, så klipper og limer vi det som trengs.

Ta gjerne utgangspunkt i de veiledende spørsmålene fra den forrige bloggposten, og skriv rundt én side om det generelle, kall det gjerne det allmenne, i deres prosjekt, det dere kan ha til felles med andre, og andre, som ikke har kommet like langt som dere, kan lære av. Skriv gjerne om ting som ikke fungerte så godt, hvis dere er komfortable med det, og dere tror det er noe andre kan lære av.

Vi er ute etter eksempler som forklarer og illustrerer prosesser, utfordringer, løsninger og situasjoner andre kan komme til å komme opp i.

(Hvis du har et supert eksempel, men ikke fikk sagt i fra før 15. september, så er dere hjertelig velkomne til å bli med likevel, og gå rett på punkt to og skrive litt mer utfyllende innen 21. september).

God helg!