Bilder fra dagens dialogsamling på Sentralen i Oslo. Tusen takk til alle som deltok, for alle forslag, kommentarer og innspill. Følg arbeidet fremover her på bloggen.

Du kan også se opptak fra dagens samling på regjeringen.no.