I kokeboka vil vi forsøke å synliggjøre de ulike perspektivene på hva sosialt entreprenørskap er, og det trenger vi hjelp til. Derfor spør vi:

Hva særpreger sosialt entreprenørskap, slik du ser det?

Send gjerne en beskrivelse du synes fungerer godt, eller en lenke til en god, kort tekst i en rapport, artikkel eller annet dokument, eller skriv noe helt nytt.

Skriv det inn som en kommentar til denne bloggposten!
Har du spørsmål, ta kontakt med Sverre A. Lunde-Danbolt (sld [at] kmd.dep.no, eventuelt 959 000 98), som jobber i departementet.