Det vi er ute etter, er eksempler andre kan lære noe av, som bidrar til å forklare og illustrere, og som kanskje peker på smarte løsninger. Vi er interessert i historier som kan inspirere andre kommuner og sosiale entreprenører som vurderer å inngå lignende samarbeid. Hensikten med kokeboka er — som skrevet tidligere i bloggen — å spre erfaringer som bereder grunnen for enda flere vellykkede samarbeid. Og her trenger vi din hjelp!

Dette er opplegget:

 1. Meld inn ditt eksempel innen 15. september
  Det vi i første omgang ber om, er at du forteller oss kort om eksemplet. Skriv med noen få setninger hva samarbeidet handler om, hvem som deltar i samarbeidet (hvilken kommune og hvilken sosiale entreprenør) her på bloggen (send det inn som en kommentar til denne bloggposten). Vi ber om at du poster innspillet en gang før torsdag 15. september. Da vil vi få en oversikt over hvilke eksempler som kan være aktuelle.
 2. Skriv litt mer utfyllende innen 21. september
  Så ønsker vi oss at du forteller litt mer. Vi har laget en liste over spørsmål som vi tror er relevante og nyttige for andre å få svar på. Se listen nedenfor. Det skal ikke være langt, så tenk hele tiden på hva som kan være viktigst/mest interessant for andre å høre om. 
  Total tekstmengde: 1 side. Om prosjektet allerede er presentert på en nettside eller liknende, lenke gjerne til det på bloggen. Vi ber om at du poster innspillet på bloggen innen onsdag 21. september.

Ta eventuelt utgangspunkt i følgende veiledende spørsmål

 • Hva var ideen? Hvilket behov skulle dekkes? Hvilket problem skulle løses?
 • Hva skjedde? Hvor kom idéene fra, hvem kontaktet hvem, hvordan arbeidet dere med forankring, hvordan ble samarbeidet formalisert, osv.
 • Hva har vært suksesskriterier for samarbeidet, og hva var kommunes bidrag til at dette ble (eller ikke ble) gjennomført?
 • Hva var barrierene? Hva opplevde dere var hindringer for å opprette et godt samarbeid?
 • Hva gjorde kommunen som dere opplevde som særlig positivt for å legge til rette for samarbeidet?
 • Hva er det viktigste andre kan lære av dette eksempelet?

En mulighet til å synliggjøre eget arbeid

Vi håper dere ser på dette som en anledning til å få spredt informasjon om egen virksomhet. Det er jo en anledning til å fortelle om akkurat din virksomhet og hva dere tilbyr. Eksemplene vil bli omtalt med navn og kontaktopplysninger på sosial virksomhet og kommune. De vil bli presentert både på bloggen og i kokeboka, som skal være ferdig i løpet av 2016.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål, enten Sverre A. Lunde-Danbolt (sld [at] kmd.dep.no, eventuelt 959 000 98), som jobber i KMD, eller Marte Sootholtet (marte [at] ingoodcompany.no<, eventuelt 918 74 653), som hjelper departementet i arbeidet med kokeboka.