Ordstyrer og fasilitator, Marte Sootholtet, har oppsummert alt som ble skrevet på ark, lapper og datamaskiner underveis i dialogsamlingen den 14. juni.

Er det noe som er med i oppsummeringen, som du synes er spesielt viktig? Eller er det noe du savner fra oppsummeringen?

Last ned oppsummeringen fra dialogsamlingen.