Kjære alle,

takk for sist, og velkommen tilbake fra sommerferie, alle som har hatt ferie!

Vi har laget et forslag til disposisjon for kokeboka. Vi ser for oss tre ulike typer tekster:

1) FAKTA

 • Forord
 • Innledning: Hvorfor en kokebok?
 • Rettet mot kommuner:
  • Særtrekk ved sosialt entreprenørskap
  • Hvor finner vi sosiale entreprenører i dag
 • Rettet mot sosiale entreprenører:
  • Hva er viktig å kjenne til i dialogen/samarbeidet med kommuner og statlige virksomheter?
  • Særtrekk, hvordan organiserer de seg, hvordan foregår beslutningene osv. Hvordan ser denne verden ut beskrevet fra en sosial entreprenørs ståsted?
 • Hva bør man kjenne til om anskaffelsesregelverket
 • Myter om anskaffelser

2) INSPIRASJON

a) Gode eksempler og erfaringer fra kommune-Norge. Mulige spørsmål:

 • Hvordan kom kontakten i gang?
 • Ble samarbeidet formalisert i en avtale? Har dere spesielle erfaringer fra utarbeidelsen av avtalen (kan avtalen ligge ved kokeboka?)
 • Når bør jeg åpne for dialog med også andre mulige leverandører?
 • Hvordan var dette arbeidet forankret hos ledelsen? Hos medarbeiderne i kommunen? Ble brukerne/innbyggerne involvert?
 • Er det noe kommunen ville gjort annerledes i sin kontakt med sosiale entreprenører?

b) Gode eksempler og erfaringer fra sosiale entreprenører.

3) OPPSKRIFTER

Leseren skal kunne finne noe som ligner sin egen situasjon, og lese relevante fakta og erfaringer om hvordan gå fram videre.

 1. En kommune som har fått en henvendelse fra en sosialentreprenør om en utfordring. Vurderer å gå videre med dette. Hvordan går jeg fram i tråd med anskaffelsesregelverket?
  1. Står jeg fritt til å prate med sosiale entreprenører i forkant av en mulig anskaffelse?
  2. Når bør jeg stoppe denne praten, og heller åpne for andre leverandører?
 2. Jeg ønsker å få løst en utfordring, og kan sosiale entreprenører hjelpe meg med dette. Hvordan tar jeg kontakt?
 3. Jeg har hatt et mindre forprosjekt med en sosial entreprenør, som jeg vurderer å skalere opp. Hvordan går jeg fram? (Anskaffelse, involvering av ansatte, forankring i ledelse, etc.)
 4. Hvor kan jeg hente støtte/informasjon?

Ser dette fornuftig ut?

(Hvis du ikke ser et kommentarfelt under denne teksten, er det fordi du er på forsiden på bloggen. Trykk på lenken til denne bloggposten, så kommer du til kommentarfeltet.)